Virtual Lung Cancer Unit

Virtual Lung Cancer Unit

Wirtualne konsylium


W wyniku wielodyscyplinarnego konsylium planowane decyzje terapeutyczne zmieniono prawie u co drugiego chorego.1)

Współczesna technologia i powszechnie dostępne narzędzia komunikacji umożliwiają integrowanie ekspertów z różnych ośrodków i będących jednocześnie nawet w odległych lokalizacjach.


Dzięki VCLU (Virtual Lung Cancer Unit) – opracowanym przez Polską Grupę Raka Płuca – można w dowolnym czasie i miejscu zorganizować spotkanie ekspertów on-line, co przynosi zarówno korzyści czasowe, jak kosztowe.

 Wirtualne konsylium można zorganizować w dowolnym czasie i miejscu – wystarczy połączenie z Internetem i dostęp do komputera lub innego narzędzia multimedialnego (smartfon lub tablet).Uczestnik spotkania może aktywnie słuchać opisu pacjenta oraz oglądać opisywany przypadek omawiany podczas wirtualnego konsylium.Nowotworowy zespół wielodyscyplinarny, który w wyniku spotkania ekspertów różnych specjalności wydaje wspólne decyzje dotyczące zaleceń prowadzenia konkretnego pacjenta nowotworowego, wymaga znacznie mniej zasobów niż tzw.
cancer unit. W niewielkich szpitalach lub w krajach o niskich i średnich dochodach standardowe zespoły wielodyscyplinarne w zasadzie nie funkcjonują, a decyzje podejmowane są zazwyczaj jednoosobowo przez onkologa lub chirurga.
2)

Decyzje o zmianach planów terapeutycznych (dzięki udziałowi w naradzie zespołu wielodyscyplinarnego) najczęściej dotyczyły lekarzy nie będących onkologami klinicznymi oraz z praktyką krótszą niż 15 lat. 1)

 

W ramach VLCU możesz:

- widzieć i słyszeć wszystkich uczestników spotkania,

- zadawać pytania,

- przekazywać prowadzenie całego lub części spotkania innej osobie,

- przesyłać i udostępniać materiały,

- pisać i korespondować z innymi uczestnikami za pomocą funkcji czatu,

- tworzyć ankiety i dokumenty,

- prezentować dokumentację medyczną przy pomocy e-konsultanta.


Po spotkaniu nowotworowego zespołu wielodyscyplinarnego

u wielu chorych zmieniono początkowe decyzje terapeutyczne. 1)
Wirtualne konsylium VLCU przenosi funkcje rzeczywistego spotkania w świat wirtualny.Inicjatorami rozwoju VLCU są eksperci Polskiej Grupy Raka Płuca, którzy zostali nagrodzeni w 2017 roku w prestiżowym konkursie
The IASLC Foundation Cancer Care Team, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC).

1)     El Saghir N.S. i wsp. „Global Practice and Efficiency of Multidisciplinary Tumor Boards: Results of an American Society of Clinical Oncology International Survey.” Journal of Global Oncology. DOI: 10.1200/JGO.2015.000158 Journal of Global Oncology 1, no. 2 (December 1 2015) 57-64.
http://ascopubs.org/doi/10.1200/JGO.2015.000158

2)     Nowotwory–Journal of Oncology - wydanie specjalne (czerwiec 2018) 34-35. https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology